Haqqımızda

HAQQIMIZDA

Tarixçəmiz

„HRENGINEERING” platforma kimi 2012-ci ildən, müəssisə kimi 2020-ci ildən formalaşdırılmışdır.

“HR Forum Baku 2015 və 2016”-nın idea müəllifi və təşkilatçı tərəfi olmuşdur. HR Summit Baku 2017/18/19”-un təşkilatçısı olmuşdur.

İndiyədək peşəkar HR-ların təqdimatı ilə “HRENGINEERING Workshops” adı ilə 9 layihə və müxtəlif tədbirlər təşkil etmişdir.

Qurumlara insan resursları idarəçiliyi sahəsində peşəkar ekspertlərimizlə rasional mühəndislik həlləri təqdim edirik.

Fəaliyyət Sahələrimiz

⯀ İNSAN RESURSLARI İDARƏÇİLİYİ

⯀ TƏŞKİLATİ İNKİŞAF

⯀ DÖVLƏT QULLUĞUNDA ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİ

⯀ İNSAN RESURSLARI ÜZRƏ LAYİHƏ İDARƏÇİLİYİ

⯀  ƏMƏK HAQQININ HESABLANMASI

⯀  ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİ

⯀ İŞƏ QƏBUL

 

⯀  QRADASİYA VƏ NORMATİV SAYI

⯀ HƏDƏF (KPİ) VƏ TAPŞIRIQLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ

⯀  KARYERA İDARƏÇİLİYİ

⯀ MOTİVASİYA VƏ BONUS SİSTEMLƏRİ

⯀ İNSAN RESURSLARI ÜZRƏ HESABATLIQ SİSTEMLƏRİ

⯀  ÖYRƏNMƏ VƏ İNKİŞAF

⯀ İNSAN RESURSLARI ÜZRƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏETMƏ HƏLLƏRİ

⯀ SAĞLAMLIQ, ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKALARI

İnsan resursları idarəçiliyində rasional həllər peşəkar baxış |

© 2023 “HRENGINEERING” MMC Bütün Hüquqları Qorunur. 

Made by neOtwork